Hướng dẫn làm mỹ phẩm
  • Kiến thức chia sẻ

    Tiếp theo chủ đề về xà phòng, hôm nay Evaloes sẽ phân tích cơ chế hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của xà phòng (soap) vs chất tẩy rửa tổng hợp (synthetic detergent). Có lẽ lựa chọn chất tẩy...

  • Lớp học làm mỹ phẩm

    Tiếp theo chủ đề về xà phòng, hôm nay Evaloes sẽ phân tích cơ chế hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của xà phòng (soap) vs chất tẩy rửa tổng hợp (synthetic detergent). Có lẽ lựa chọn chất tẩy...