Chất tạo đặc
  • Acid Myristic

    …....

  • Acid Stearic

    Mô tả : Acid béo tự nhiên xuất hiện trong chất béo của thực vật. Chất nhũ hóa anion dầu trong nước. Mảnh hoặc hạt trắng hoặc vàng nhạt.Không tan trong nước, tan trong dầu và alcol INCI :...