Chất nhũ hóa
  • Glycerine Stearate

    INCI : Glyceryl Stearate Mô tả : Là monoester của glycerin và stearic acid. Nguồn gốc từ thực vật. Là chất nhũ hóa có giá trị HLB : 5.8 (nhũ hóa nước trong dầu). Cũng có thể được sử...