Silicone
 • Phenyl Trimethicone

  Mô tả : Là một silicone có kết cấu khô hơn dimethicone. Nó tạo ra một hàng rào trên da để làm chậm sự mất nước. Chất lỏng trong suốt, không màu hoặc vàng nhạt Đặc trưng :  Trong...

 • Cyclotetrasiloxane & Cyclopentasiloxane

  Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxy thường...

 • Cyclopentasiloxane & dimethicone

  Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxy thường...

 • Dimethiconol

  Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxy thường...

 • Dimethicone

  Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxy thường...

 • Cyclomethicone

  Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxy thường...