Acid Stearic

Mô tả : Acid béo tự nhiên xuất hiện trong chất béo của thực vật. Chất nhũ hóa anion dầu trong nước. Mảnh hoặc hạt trắng hoặc vàng nhạt.Không tan trong nước, tan trong dầu và alcol

INCI : Stearic acid

Đặc tính : Chất ổn định nhũ tương, đặc tính làm đặc tốt. Cho cảm giác mát trên da

Tỷ lệ sử dụng : Làm ấm đến khi nóng chảy khi sử dụng.Tỷ lệ từ 2-10%. Chỉ sử dụng ngoài da

Ứng dụng : Tất cả các sản phẩm chăm sóc cá nhân gồm xà phòng, kem dưỡng, kem bảo vệ và kem cạo râu.