Hồng Neon

Xuất xứ :  Ấn Độ

Phân tán tốt trong dầu, không phân tán trong nước.

Tỷ lệ sử dụng : 1-10% tùy theo nhu cầu

Ứng dụng : Son môi, xà phòng handmade

GIÁ

  • 5gr  – 55.000đ
  • 100gr – 900.000đ
  • 1kg  –  5.100.000đ