Octocrylene

Mô tả : Chất lỏng dạng dầu, chất chống nắng UVB. Tên gọi hóa học :2- ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate. Chất lỏng sền sệt, màu vàng, có mùi đặc trưng.Không tan trong nước, có thể hòa tan với dầu khoáng, dầu thực vật hoặc silicone.

INCI : Octocrylene

Đặc tính : Lọc tia UVB, hấp thụ các tia sang mặt trời, sử dụng với các chất chống nắng khác để nâng cao hiệu quả (ví dụ avobenzone)

Tỷ lệ sử dụng : 10% nếu sử dụng đơn, 7% khi kết hợp với các chất chống nắng khác. Chỉ sử dụng ngoài da.Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời.

Ứng dụng : Các sản phẩm chống nắng