Octyl Methoxycinnamate

Mô tả : Chất lỏng dạng dầu, chất chống nắng UVB. Esters của methoxycinnamate, dẫn xuất của acid cinnamic với methyl acetate. Tên gọi khác :2- ethylhexyl-p-methoxycinnamate hay octinoxate. Chất lỏng không màu, không mùi, tan trong alcol, dầu, không tan trong nước

INCI : Octyl methoxycinnamate

Đặc tính : Lọc tia UVB, hấp thụ các tia sáng mặt trời

Tỷ lệ sử dụng : Trong các công thức thường sử dụng từ  2- 10%. Ở 1 số vùng tỷ lệ sử dụng tối đa là 7.5% tại Mỹ, 10% tại Nhật Bản và Châu Âu. Chỉ sử dụng ngoài da

Ứng dụng : Các sản phẩm chống nắng

GIÁ

  • 10gr  – 45.000đ
  • 100gr – 350.000đ
  • 1kg  –  2.450.000đ