Polysorbate 80

INCI : Polysorbate – 80

Mô tả : Tác nhân nhũ hóa có chứa sorbitol, ethylene oxide và oleic acid (polyoxyethylene – 20 sorbitan monooleate). Chất lỏng nhớt , không mùi. Giá trị xà phòng hóa : 45 – 55. Hòa tan trong nước và rượu, không tan trong dầu. Giá trị HLB : 15 (cho nhũ tương dầu trong nước)

Đặc trưng :  Chất nhũ hóa không mang điện (non – ion). Tác nhân chống phân tán, hòa tan, ổn định tinh dầu trong sản phẩm.

Tỷ lệ sử dụng : 1-10%, có thể phân tán trong dầu hoặc nước. Chỉ sử dụng ngoài da

Ứng dụng : kem, lotion, các loại gel, thuốc mỡ, dầu thơm, son môi, mascara