Sodium Citrate

Mô tả : Là muối của acid citric, bột màu trắng, vị mặn , hương chua. Tan tốt trong nước.

INCI : Sodium citrate

Đặc tính :  Được sử dụng như là chất phụ gia trong thực phẩm, nó làm giảm nồng độ acid trong thực phẩm.Trong mỹ phẩm nó được sử dụng như là chất đệm và tác nhân chelate

Tỷ lệ sử dụng : Mức độ điển hình 0.1-1%,chỉ sử dụng ngoài da.

Ứng dụng : Trong tất cả các sản phẩm mỹ phẩm