• dầu thầu dầu

    Công dụng và cách dùng dầu thầu dầu

    Dầu thầu dầu – Castor oil có tên khoa học là Ricinus Communis, dầu thầu dầu được sản xuất từ Mỹ. Giá trị dinh dưỡng của dầu thầu dầu nằm ở hàm lượng các acid béo không bão hòa, vitamin...