• XÀ PHÒNG VÀ CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP

    Tiếp theo chủ đề về xà phòng, hôm nay Evaloes sẽ phân tích cơ chế hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của xà phòng (soap) vs chất tẩy rửa tổng hợp (synthetic detergent). Có lẽ lựa chọn chất tẩy...